Rekrutacja


Program
Kadra
Rekrutacja
Kontakt
Aktualności
Galeria

REKRUTACJAKandydaci przyjmowani są na podstawie przesłuchania i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rekrutacja (II termin) na rok szkolny 2017/18
odbędzie się w dniach:
18.09.2017  -  25.09.2017


Aby wziąć udział w rekrutacji, prosimy o przesłanie przez e-mail (info@jazz.krakow.pl) karty zgłoszeniowej wg wzoru poniżej i kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w sprawie ustalenia terminu przesłuchania
tel. 12 417 40 45, 660 088 426.


Formularz zgłoszeniowy do Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej:Imię, nazwisko:................................................................

Data urodzenia:................................................................

Adres stały:......................................................................

PESEL/Nr dokumentu:........................................................

Kontakt (tel, e-mail):.........................................................

Klasa (instrumentalna lub wokalna):....................................

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich
danych osobowych w bazie Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.