Strona główna
Historia
Wykładowcy
Koszty
Galeria
Zapisyisja@jazz.krakow.pl

HISTORIA


Międzynarodowa Letnia Akademia Jazzu została zainicjowana w Krakowie w 1994 roku przez wykładowcę jazzu z USA - Isi Rudnicka. Kolejne edycje akademii odbywały się co roku, przyci?gaj?c coraz większ? liczbę uczestników w Warszawie i w Chodzieży. Od 1997 roku Webster University z St. Louis w USA, uczelnia prowadz?ca naukowe kampusy w różnych krajach europejskich, zainteresowała się stworzeniem jeszcze jednego, tym razem muzycznego w Polsce.


Dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia został Michael Parkinson - dyrektor Departamentu Muzycznego Uniwersytetu Webster. W akademii corocznie bierze udział młodzież z całej Polski jak również różnych krajów Europy (Francja, Dania, Islandia, Japonia, Białoru¶, Austria). Oprócz zajęć w klasach instrumentalnych i klasie wokalnej odbywaj? się wykłady z historii jazzu, teorii, kompozycji i aranżacji oraz zajęcia w zespołach i Big Bandzie. Warsztatom towarzysz? zawsze znakomite koncerty wykładowców oraz wspólne jam session.


Na koniec warsztatów odbywał się uroczysty Koncert Finałowy w budynku RADIA KRAKÓW (nagranie CD), podczas którego wszystkim uczniom zostaj? wręczone pami?tkowe dyplomy i materiały dydaktyczne od amerykańskich sponsorów.