Szkoła

Krakowska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej jest profesjonalną szkołą artystyczną, kształcącą uczniów, absolwentów średnich i wyższych szkół muzycznych, jak również utalentowanych „samouków”, młodzieży i dorosłych, pragnących rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w dziedzinie jazzu i muzyki rozrywkowej.

Grono wykładowców Szkoły tworzy grupa zawodowych muzyków, odpowiednio wykształconych i doświadczonych w pracy edukacyjnej.

Krakowska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych przez Ministra Kultury jako prywatna szkoła muzyczna II stopnia.

Będąc organizatorem i uczestnikiem krajowych oraz zagranicznych przedsięwzięć muzycznych, Szkoła aktywnie włącza się w proces międzynarodowej wymiany kulturalnej.

Dyplom, który otrzymują absolwenci Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, uprawnia do wykonywania zawodu muzyka.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Szkoły, a w razie pytań prosimy o kontakt.